Pre-loader

Politica GDPR

Politica GDPR

 1. Introducere

Confidentialitatea datelor cu caracter personal reprezinta una din preocuparile principale in cadrul societatii DIANA FAST EXPRESS S.R.L. Ca atare, dorim sa asiguram cele mai inalte standarde de confidentialitate si transparenta cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucram in activitatea noastra curenta.

Intrucat in desfasurarea activitatii este necesar sa prelucram o serie de date cu caracter personal cu predilectie in raport de specificul obiectului nostru de activitate, dorim sa oferim asigurari ca prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparentei si securitatii datelor cu caracter personal. Aceasta politica de confidentialitate este menita sa va ajute sa intelegeti ce date colectam, de ce le colectam si ce facem cu ele.

Va rugam sa consultati informatiile din prezentul document deoarece acesta exprima politica Societatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

1.1. Operatorul de date cu caracter personal in relatia cu dvs.

Operatorul de date cu caracter personal in relatia cu datele personale furnizate de dvs. este societatea DIANA FAST EXPRESS S.R.L., cu sediul in Bacau, strada 8 Martie, nr.1, bl.1, sc.B, ap.32, judetul Bacau.

1.2. Cui i se aplica aceasta Politica de Confidentialitate?

Prezenta Politica de Confidentialitate se aplica prelucrarii datelor personale ale:

Vizitatorilor si utilizatorilor site-ului nostru care poate fi accesat la  www.servis.ro

 Aceasta Politica de confidentialitate nu se aplica vizitatorilor site-ului nostru care au in acelasi timp calitatea de Client al societatii noastre.

In masura in care aveti aceasta calitate, va rugam sa accesati urmatoarea Politica de confidentialitate.

Definitii

 1. date cu caracter personal”- inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. „prelucrare”- inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 3. „operator”- inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern.

2. Categorii de date pe care le prelucram

Colectam si prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand interactionati cu noi: de exemplu, informatiile pe care ni le furnizati prin completarea Formularului de contact de pe site-ul nostru web mentionat mai sus, pentru a programa o intalnire sau pentru corespondenta cu noi prin telefon, e-mail sau in orice alta modalitate) sau informatiile pe care le furnizati atunci cand va abonati la serviciile noastre sau alte activitati de comunicare sociala de pe site-ul nostru. Informatiile pe care ni le furnizati pot include numele, adresa de e-mail, numarul de telefon, precum si alte informatii, dupa caz.

 Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastra (de exemplu informatii despre originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, sanatatea, viata sexuala sau orientarea sexuala). In cazul in care ne furnizati in mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interactiunea dumneavoastra cu Website-ul nostru sau prin corespondenta cu noi prin telefon, e-mail sau in orice alta modalitate, din proprie vointa si nu la cererea noastra, vom sterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre daca nu consideram ca prelucrarea acestora este necesara pentru un scop legitim, cu exceptia cazului in care ati facut aceste date publice (de exemplu, intr-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz in care vom sterge aceste date de pe Website-ul nostru numai daca legea impune astfel sau daca nu dorim sa le pastram.

 Temei juridic: interesul legitim al Operatorului de a oferi in permanenta servicii imbunatatite utilizatorilor site-ului si consimtamantul persoanei vizate, dupa caz (art. 6 alin. (1) lit. a si f) din Regulament).

 

3. Cum colectam datele dvs. cu caracter personal

Colectam datele dvs. cu caracter personal constand in nume, prenume, adresa de e-mail, etc., direct de la dumneavostra, atunci cand, spre exemplu, completati formularul de contact pentru a ne solicita informatii referitoare la serviciile si produsele pe care le oferim sau va abonati la serviciile de newsletter.

4. Forma stocarii datelor cu caracter personal

Datele personale ale utilizatorilor site-ului nostru sunt stocate in format electronic prin intermediul serverelor interne.

5. Scopul prelucrarii datelor

Datele pentru serviciul newsletter: In momentul in care va oferiti datele pentru a beneficia de serviciul nostru de newsletter, datele dumneavoastra sunt utilizate de Operator doar in scopul trimiterii de mesaje de marketing direct.

Prin actiunile de marketing direct va putem tine la curent cu produsele, serviciile si campaniile noastre, respectand dispozitiile legale in vigoare. Utilizarea datelor inceteaza de indata ce renuntati la serviciul newsletter. Aveti posibilitatea de a renunta oricand si in mod gratuit la serviciul newsletter prin: accesarea sectiunii „Abonari”, bifarea optiunii “Dezabonare” din cadrul newsletter-ului sau trimiterea unui email la adresa suport@servis.ro  prin care solicitati in mod expres dezabonarea.

Datele pentru stabilirea unei intalniri cu unul dintre reprezentantii Operatorului: Datele pe care dvs. le oferiti pentru a putea stabili o intalnire se vor folosi doar in acest scop, cu exceptia situatiei in care v-ati acordat consimtamantul pentru utilizarea acestora in scop de marketing sau datele sunt folosite in alte scopuri (de pilda pentru incheierea si executarea Contractului de vanzare echipamente).

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative si operationale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea continutului in modul cel mai eficient pentru dumneavoastra; pentru a imbunatati Website-ul nostru, inclusiv functionalitatea acestuia; pentru administrarea Website-ului nostru; pentru publicitate si marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel incat sa oferim un continut, inclusiv un continut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastra precum si ca parte a eforturilor noastre de a pastra Website-ul nostru in siguranta.

6. Catre cine dezvaluim informatiile dvs.

Ca regula, informatiile pe care ni le furnizati in calitate de utilizator al site-ului nostru nu pot fi dezvaluite. Cu toate acestea, pot exista situatii in care suntem nevoiti sa facem acest lucru, cum ar fi cazul, spre exemplu autoritati, institutii si organismele publice, in cazul in care acestea ne solicita, in conformitate cu normele fiscale sau cu oricare alte reglementari aplicabile.

Totodata, societatea are dreptul sa dezvaluie, cu buna credinta, datele cu caracter personal sau alte informatii atunci cand apreciem ca este necesara luarea de masuri de precautie impotriva raspunderii, protejarea noastra sau a altora de utilizari frauduloase, abuzive sau ilegale, sa investigam si sa ne aparam impotriva oricaror revendicari sau afirmatii ale tertilor, sa protejam securitatea sau integritatea serviciilor noastre si a oricaror facilitati sau echipamente utilizate pentru a face serviciile disponibile; sa ne protejam drepturile de proprietate sau alte drepturi, precum si siguranta celorlalti ori sa punem in executare contracte.

7. Perioada pentru care vor fi stocate datele dvs. cu caracter personal

In calitate de utilizator al site-ului nostru, datele dumneavoasta vor fi fi stocate pana la finalizarea procesului de informare/solutionare a cererii dvs., cu exceptia situatiei in care legea prevede obligativitatea stocarii anumitor date pentru o perioada de timp mai mare.  Totodata, acestea vor putea fi stocate in vederea desfasurarii activitatii de marketing si publicitate pana la exercitarea dreptulul la opozitie.

Vom distruge datele cu caracter personal atunci cand acestea nu vor mai corespunde scopului prelucrarii, oferind garantii cu privire la securitatea acestui proces.

 

8. Drepturile dumneavostra in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu dispozitiile cuprinse in Regulamentul General privind protectia datelor nr. 679/2016, aveti urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului – DIANA FAST EXPRESS S.R.L., scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de GDPR si conditiile in care pot fi exercitate drepturile.
 2. Dreptul de acces- dreptul de a obtine de la noi, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate si dreptul de acces la aceste date, cu exceptia situatiei in care aceste cereri sunt repetitive sau facute cu vadita rea-credinta;
 3. Dreptul la rectificare – puteti solicita rectificarea datelor personale inexacte.
 4. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – stergerea datelor poate avea loc atunci cand prelucrarea nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege (spre exemplu atunci cand datele nu mai sunt necesare in raport cu scopul pentru care au fost procesate). Cu toate acestea, stergerea datelor nu poate avea loc atunci cand procesarea are loc in baza legii;
 5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – se poate solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 6. Dreptul la opozitie – dreptul sa va opuneti in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele dvs. sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare sau cand prelucrarea are ca temei interesul nostru legitim;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.
 8. Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor dvs. personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau va puteti adresa instantelor de judecata.
 9. Dreptul de retragere a consimtamantului – daca temeiul pentru prelucrarea datelor il constituie consimtamantul, va informam ca acest consimtamant poate fi retras in orice moment. Retragerea consimtamantului va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii fiind valabila. Cu toate acestea, daca prelucrarea este obligatorie pentru furnizarea serviciilor si aceasta poate fi efectuata in baza altor dispozitii juridice, DIANA FAST EXPRESS S.R.L. va proceda la o astfel de procesare si va notifica persoanele vizate.
 10. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte, atunci cand este cazul;

Daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata sediului social situat in Bacau, strada 8 Martie, nr.1, bl.1, sc.B, ap.32, judetul Bacau sau printr-un e-mail la adresa suport@servis.ro  (modelele de cereri le puteti descarca de pe site din sectiunea Protectia datelor cu caracter personal sau le puteti gasi la sediul societatii).

In masura in care va veti exercita drepturile de care dispuneti, este posibil ca DIANA FAST EXPRESS S.R.L. sa va solicite sa va dovediti identitatea, prin comunicarea unui document de identitate sau orice alte informatii necesare in vederea efectuarii unei proceduri prealabile de verificare a persoanei solicitante, in conformitate cu obligatiile legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin.

DIANA FAST EXPRESS S.R.L., se obliga sa ia in considerare orice solicitare sau plangere primita si sa raspunda intr-un termen rezonabil, astfel incat sa fie respectate dispozitiile legale in materie.

Totodata, in cele ce urmeaza va prezentam termenele de raspuns la solicitari privind drepturile mentionate:

 

Solicitarea persoanei vizate

Termen pentru raspuns

Dreptul de a fi informat

1.      La momentul la care datele sunt colectate

2.      Cel mai tarziu in termen de o luna – in situatia in care datele cu caracter personal nu sunt furnizate de persoana vizata

Dreptul de acces

O luna

Dreptul la rectificare

O luna

Dreptul de stergere

Fara intarzieri nejustificate

Dreptul de a restrictiona procesarea

Fara intarzieri nejustificate

Dreptul la portabilitate

O luna

Dreptul de obiectie

La momentul primirii obiectiei

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate

Nespecificat – nu are aptitudinea de a fi limitat in raport de specificul activitatii

 

Pentru a depune o sesizare/reclamatie la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

Web site : http://www.dataprotection.ro/

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212

Cabinet Presedinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60

9.  Securitatea datelor cu caracter personal

Urmam standardele cele mai inalte pentru a proteja datele prelucrate, atat in ​​timpul transmiterii catre noi, cat si ulterior acestui moment.

In acest scop am adoptat politici si proceduri de securitate tehnica in vederea protejarii datelor cu caracter personal impotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii, alterarii acestora modificarilor neautorizate, a dezvaluirii sau accesului neautorizat si a oricarei alte forme de prelucrare ilegala a datelor personale aflate in posesia noastra.

In vederea garantarii securitatii mentionam, cu titlu general, modalitatile de securizare:

 • Accesul la datele cu caracter personal este limitat si autorizat doar persoanelor care au dreptul legal de a le folosi, acestora revenindu-le obligatia de a asigura confidentialitatea datelor.
 • Accesul in zonele sau spatiile care stocheaza datele cu caracter personal este securizat prin mijloace fizice la care nu au acces decat persoanele desemnate de societate (spatii securizate prin lacat, inchidere prin sistem centralizat cu cheie) sau electronice, respectiv firewall-uri, protectie prin parola si alte controale de acces si de autentificare.
 • De asemenea, in anumite cazuri putem recurge la tehnici de pseudonimizare, criptare si anonimizare a datelor in scopul protejarii acestora.
 • Personalul salariat care intra in contact cu date personale sau documente care cuprind aceste date nu are posibilitatea de a divulga aceste date tert

 

10. Masuri de securitate a datelor fizice

 • Protectie impotriva deteriorarii datelor fizice - de ex. incendiu, inundatii, vandalism;
 • Accesul la zonele in care sunt pastrate datele cu caracter personal este permis doar persoanelor autorizate prin fisa postului;
 • Documentele care cuprind datele cu caracter personal vor fi amplasate intr-o zona protejata de controale de acces;

 

11.Masuri minime de securitate pe care trebuie sa le aplice personalul salariat, Administratorul precum si toate celelalte persoane care au drept de acces la datele cu caracter personal:

 • Utilizarea unei parole cu nivel ridicat de protectie (formata din cifre, litere si simboluri);
 • Interzicerea divulgarii parolei catre alte persoane respectiv interdictia de a utiliza contul folosit in interes de serviciu de mai multe persoane;
 • Interzicerea salvarii parolei atat in format fizic cat si/sau in format electronic;
 • Orice calculator, laptop sau dispozitiv lasat nesupravegheat trebuie deconectat de la retea, trebuie blocat sau inchis;
 • Atunci cand nu se utilizeaza calculatorul, pe ecranul acestuia nu trebuie sa apara informatii cum ar fi nume de utilizator necesare conectarii sau parola;
 • Interzicerea accesului in zonele pentru care nu exista autorizatie;
 • Verificarea securizarii fizice a datelor prin incuiere, aplicarea de lacat; verificarea securizarii datelor stocate electronic prin nelasarea computerului nesupravegheat, folosirea unei parole in acord cu aceasta Politica;
 • Fiecare persoana are un user si o parola distincta prin care se logheaza (aceste date trebuie sa fie distincte pentru fiecare operatiune: ex. Parola pentru pornirea computerului trebuie sa fie diferita de cea ceruta la accesarea bazei de date);
 • Schimbarea tuturor parolelor la 3 luni.

Nerespectarea acestor cerinte poate determina societatea sa ia masuri disciplinare impotriva persoanelor culpabile.

Cu toate acestea, nicio metoda de transmitere sau de stocare electronica sau fizica nu este 100% sigura. In cazul in care considerati ca datele dvs. personale au fost compromise, contactati-ne in scris la adresa sediului nostru social situat in Bacau, strada 8 Martie, nr.1, bl.1, scB, ap.32, judetul Bacau.    

Daca aflam despre o incalcare a sistemului de securitate, va vom informa atat pe dvs. cat si autoritatile despre aparitia incalcarii in conformitate cu legislatia in vigoare, in termen de cel mult 72 ore, termen in care va comunicam informatiile relevante legate de incidentele de securitate.

12.  Bresele de securitate

Intrucat politica societatii noastre este de a fi echitabili si de a respecta principiul proportionalitatii atunci cand avem in vedere actiunile pe care trebuie sa le intreprindem pentru a informa persoanele afectate de incidentul de securitate care este probabil sa rezulte intr-un risc cu privire la drepturile si libertatile persoanelor, in caz de bresa vom notifica atat Autoritatea de supraveghere, cat si persoana sau persoanele vizate despre aceasta incalcare.

13.  Cand se aplica aceasta Politica de confidentialitate

Politica noastra de confidentialitate se aplica tuturor serviciilor oferite de societatea noastra.

14.  Schimbari

Politica noastra de confidentialitate se poate schimba din cand in cand, insa ne obligam sa nu va reducem drepturile pe care le aveti in temeiul acestor modificari fara consimtamantul dvs. explicit.

Vom publica orice modificare a politicii de confidentialitate in locuri vizibile pentru a fi usor de identificat actualizarile si pentru a putea lua cunostinta de cuprinsul sau. Vom pastra, de asemenea, versiuni anterioare ale acestei Politici de confidentialitate in arhiva electronica pentru a putea fi oricand revizuite de dvs. printr-o simpla cerere.

 

DIANA FAST EXPRESS S.R.L.

Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Află in sectiunea Politica de Cookies mai multe despre cookie-uri, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului.